Categories
Pricetagg Shanti Dope

Amen

Amen, Amen, Amen, Amen Sayo, kanya, pati ang nasa kanila (amen) Dito, dun at diyan kahit hanggang dun sa may kabila (amen) Hala tingin sa baba, kanan, gitna, kaliwa (amen) Pwede kang tumingalang may dumi sa mata (amen) Basta lamang ay sambiting ang katagang…Amen Sayo, kanya, pati ang nasa kanila (amen) Dito, dun at diyan […]