Categories
Angela Ken

Ako Naman Muna (English Version)

Verse 1: Feels like I’m drowning in an ocean With nothing but my silence Another crisis I don’t Think they care about Is there a reason for where I am now? Verse 2: All my ghosts are Taking turns to play Another round of haunt and seek I don’t know when all this will end […]

Categories
Angela Ken CLR

KKK – Kasangga, Katuwang, Karamay

Ako ang sasalubong sa iyong pagmulat Nawa’y mapayapa ang ‘yong pag-hikab at pag-inat Kamakailangan na mga ulat ay nakakagulat Lam kong mahirap ngunit andito lang ako para sa’yo Suliranin mo man ay mabigat Lulupunin ko lahat ako na’ng magbubuhat Ang gagawa nya’y ako lang wag kang ma-okatokat Sapagkat andito lang ako para sa’yo Daming rason […]