Categories
Angela Ken

It’s Okay Not To Be Okay

Okay ka lang? Laging tanong At kung hindi? Bakit gano’n? Gusto mo bang pakitang tao? ‘Di ba wala namang perpekto? Siya pang galit, kung sinong nanakit Lahat ay sinisilip, namamatay sa inggit Nakakalito, ano bang gusto? Sakit sa ulo! Oh oh oh oh It’s okay not to be okay sometimes But ain’t it okay to […]