Categories
CLR LA Santos

Ano’ng Pangalan Mo?

Ikaw ang binibini ko Ikaw ang pipiliin ko Kalimutan ang mundo Pupunta kung saan gusto So where you wanna go, go, go oh oh We can take it slow, slow, slow, oh oh Pwede ba sa ‘yo, oh oh oh Pwede ba sa ‘yo? Imma treat you right like tama I can get you high […]