Categories
Parokya ni Edgar

Papa Cologne

Kung ang iyong problema Ay ang iyong mukha ‘Wag nang mag-alala ‘Pagkat nandito na Ang sagot sa lahat ng problema mo sa mga babae Ang gamot sa lahat ng pagkakabigo ng mga lalaki Nandito na ang Papa, Papa Cologne Nandito na ang Papa, Papa Cologne Mag-aamoy mayaman Kahit na pagpawisan ‘Di na mahihirapan Diretso nang […]