Categories
Kxle

Alam ko 2

Alam ko 2 lyrics by Kxle

Bakit ako ang lagi
Mong tinatanong?
Kung alam mo naman
Ano’ng tamang sagot
Ba’t hinahanap mo pa
Ang aking tugon
Kung alam mo naman
Ano’ng tamang sagot

Wala akong magagawa
Sa gusto mo
Kung ‘yan ka na
Ano pang babaguhin ko?
Mukhang mas ayos yata
‘pag wala ako
Hindi mo sinasabi
Pero damang dama ko

Wala akong magagawa
Sa gusto mo
Kung ‘yan ka na
Ano pang babaguhin ko?
Mukhang mas ayos yata
‘pag wala ako
Hindi mo sinasabi
Pero damang dama ko

Naghahanap ka na ng dahilan
Para mapag awayan
Hindi ko na rin alam kung
Ba’t mo pa ginagawa yan
Sabihin mo nang harapan
O ibulong mo na
Kitang kita ko naman
Sa iyong mga mata

Na ayaw mo na
Ayaw mo na, pero
Bakit ka pa nandirito pa?
Alam ko na,
Na ayaw mo na
Pero bakit ka pa
Nanatili pa?
‘yokong ipilit pa
Nang ipilit pa
Ang habulin ka at
Manatili pa

Kasi alam kong hindi pa sapat
Ang gaya ko para sa iyo
Upang iyong piliin pa

Bakit ako ang lagi
Mong tinatanong?
Kung alam mo naman
Ano’ng tamang sagot
Ba’t hinahanap mo pa
Ang aking tugon
Kung alam mo naman
Ano’ng tamang sagot

Wala akong magagawa
Sa gusto mo
Kung ‘yan ka na
Ano pang babaguhin ko?
Mukhang mas ayos yata
‘pag wala ako
Hindi mo sinasabi
Pero damang dama ko

Wala akong magagawa
Sa gusto mo
Kung ‘yan ka na
Ano pang babaguhin ko?
Mukhang mas ayos yata
‘pag wala ako
Hindi mo sinasabi
Pero damang dama ko

Na ayaw mo na
Ayaw mo na
Pero bakit ka pa
Nandirito pa?
Alam ko na
Na ayaw mo na
Pero bakit ka pa
Nanatili pa?
‘yokong ipilit pa
Nang ipilit pa
Ang habulin ka at
Manatili pa

Kasi alam kong hindi pa sapat
Ang gaya ko para sa iyo
Upang iyong piliin pa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *