Categories
Shanti Dope

Amatz

Amatz lyrics by Shanti Dope

You have proved that you fight well
Now you can join us

Lakas ng amats ko, lakas ng amats ko
(Sabi nila, sabi nila)
Lakas ng amats ko, lakas ng amats ko
(Sabi nila, sabi nila)
Lakas ng amats ko, lakas ng amats ko
(Sabi nila, sabi nila)
Sobrang natural, walang halong kemikal

Dati kataka-taka pa
Kung sa anong dahilan ka nila binabalik-balikan
Para saan ka pa ba nila pinagsusunugan
Ng salapi sa kada silid-gamitan?
Makinang na bato, mapadamuhang mabango
Pataas o pababang matamo
Talo ka pa din sa mata nilang
Naka-“Ano ‘yang dala mo?”, ‘Tus ka, ‘wag ako

Anong bago d’yan?
Kamatayan o parak na umaga o gabi, may kahabulan
Dami ng nasa ataol pa
Hanggang katapusan, laki ng kita sa kahuyan
Bata ka pa lang, may babala na kay Itay
Na iwasang madapa sa kada batuhan
Kahit kaya mo na tumayo sa mga paa
Dapat tumanda ka pa din ng dala mo ‘yan

Sabi nila sa ‘kin nu’ng bata
“Aye, ano ka kaya pagtanda mo?”
Ito hinangad ko, lipadin ay mataas pa
Sa kaya ipadama sa ‘yo ng gramo
‘Di bale nang musika ikamatay
Kaysa pera’t atraso, bala ng amo
Kahit dami nilang alimango
Eto pa ‘ko sa kalawakan, nakade-kwatro

Lakas ng amats ko, lakas ng amats ko
(Sabi nila, sabi nila)
Lakas ng amats ko, lakas ng amats ko
(Sabi nila, sabi nila)
Lakas ng amats ko, lakas ng amats ko
(Sabi nila, sabi nila)
Sobrang natural, walang halong kemikal

Lakas ng amats ko, lakas ng amats ko
(Sabi nila, sabi nila)
Lakas ng amats ko, lakas ng amats ko
(Sabi nila, sabi nila)
Lakas ng amats ko, lakas ng amats ko
(Sabi nila, sabi nila)
Sobrang natural, walang halong kemikal

Ako ay bituing sa Cavite
Kuminang para lumaganap pa maigi’ng
Mapalamanan ang pitaka nang ‘di pa a-15
Nadapa para bumangon ng triple, uh
Natural kaya kung pag-initan ng iba
Tila damo na sa Benguet pa nakatira
Kabi-kabila, palibhasa, reyalidad ko’y
Ako lang may kaya kumabisa

Layo’ng ‘di makita
Katuparan dati na lalong kinasiba ko
Magutom, gumaling pa
‘Di sa medisina, lason sa botika
Natural lang tayo
Mangako ka sa pipa, nakatago sa kusina
Payong kapatid, ‘pag tumikim
‘Di na madali tumakbo sa halik n’ya

Mag-isa nu’ng hinagilap ang kaya
Paipadama ng paramatma
Mahamantra, nakalinyang chakra
Paangat ang ginawang baitang palayo sa mapa
Kalawakan na nasa isipan natamasa
Lumaganap pa pangalan pero ‘di mo ‘ko kilala
Sumabay o makimasa, panadero din naman ako
Sa kada kaibigan ang kasama sumagad, uh

Lakas ng amats ko, lakas ng amats ko
(Sabi nila, sabi nila)
Lakas ng amats ko, lakas ng amats ko
(Sabi nila, sabi nila)
Lakas ng amats ko, lakas ng amats ko
(Sabi nila, sabi nila)
Sobrang natural, walang halong kemikal

Lakas ng amats ko, lakas ng amats ko
(Sabi nila, sabi nila)
Lakas ng amats ko, lakas ng amats ko
(Sabi nila, sabi nila)
Lakas ng amats ko, lakas ng amats ko
(Sabi nila, sabi nila)
Sobrang natural, walang halong kemikal

Amat, pa’no ka nga ba dinadala?
Amat, dapat ka nga ba dinadama?
Dapat ka nga ba minamata?
Pati nilang mga ‘di ka pa natitikman, aba
Madali na magpakamapangmata
Para sa kanilang ‘di mo pinasaya
Napakadami ng ngalan mo
At naghangad makilala ka, kawalang gana na

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *