Categories
Andrew E.

Tamang Tama

What we gonna do now? Nagawa na lahat sa rap diba? Metaphor? Old school na yon! World play? Old school na rin yun e! Multi? Tagal ng ginagawa yun! Eh yung speed rap? 1991 pa meron na! Eh ano pa gagawin? Ano pa natitira? Ang gusto nyo payabangan na lang Yun na lang pwede nating […]