Categories
ALLMO$T Ayuks Jom

Di Ako Lasing

Shit, tangina Ikaw na naman ang tumatakbo Sa isip ‘la nang napala Hanggang kailan kaya akong gan’to Gan’to, gan’to Araw-araw nakatingala Iniwan mo akong mukang tanga ‘Di mo naman sinabi na naglalaro ka lang pala Kasi kung hindi mo pala kayang magtagal ‘Di mo na sana pinaramdam sa ‘kin Na mahal mo ako o sadyang […]