Categories
Sugarcane

Dalangin

Dalangin lyrics by Sugarcane

Lahat ng hapdi’y nakalimutan,
Pinawi maging ang kalungkutan.
Makapigil hininga na kagandahan,
Uunahin ka maging kahit kanino man.

Bukang-liwayway sa kalupaan,
Tila abot kamay na ang kalangitan.
Tunay ngang wala kang kapintasan.
Kung ako’y hahayaan, hindi ka na bibitawan.

Oh kay tagal kang hinintay.
Napagod kong puso’y sa’yo na mahihimlay.

Dalangin,
Oh aking dalangin,
Ang oras ay humihinto,
Sa tuwing tayo’y magkakatagpo.

Yakapin,
Hayaang yakapin.
Sa oras na ika’y bigo,
Sa’yo’y hinding hindi susuko.

Hiwaga na hindi namamaalam,
Biyayang tinuturing ng mangilan-ngilan.
Maaari bang sa piling ko’y manahan?
Natatanging kayamanang matuturing na tahanan.

Oh kay tagal kang hinintay.
Napagod kong puso’y sa’yo na mahihimlay.

Dalangin,
Oh aking dalangin,
Ang oras ay humihinto,
Sa tuwing tayo’y magkakatagpo.

Yakapin,
Hayaang yakapin.
Sa oras na ika’y bigo,
Sa’yo’y hinding hindi susuko.
Hinding hindi susuko.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *