Categories
CLR

Laya

Laya lyrics by CLR

Sarap maging malaya
Sarap maging malaya
Sarap maging malaya

Sarap maging malaya
Sarap maging malaya
Sarap maging malaya

Yeah
Mga pangarap ko’y di mo kayang ihipan
Ang pagtayo nito’y hindi ko lang basta pinag-isipan
Kumilos, humangos, napaos dinaanan ang hirap
Mata ko’y dinilat
Nilagpasan ang patibong sa itaas nagdoble ingat
Ilang beses pinulikat
Maagang lumawak ang aking pananaw
Maagang natuto, maagang nagutom, maagang nauhaw
Yeah
Alam ko na utol kung pa’no
Nagturo sakin neto’y ako lang walang sindikato
Sa harapan ko ang daming hadlang gusto’ng balato
Nais subukan ang kontrabidang barumbado
Paslang humarang sa mga plano tira’y asintado
Nagsitaasan ang mga kilay ng mga may dilang edukado
Surpresa mga gago! Andito na ‘ko boy
‘Di nyo na ‘to maapula ‘tong dinudura ko na apoy

Sarap maging malaya
Sarap maging malaya
Sarap maging malaya

Sarap maging malaya
Sarap maging malaya
Sarap maging malaya

Lumilipad, nakangiti
Lumilipad ng nakangiti
Lumilipad, nakangiti
Nakangiti, nakangiti
Yeah

Mabisa na scheme
May konti na team
Gumagawa ng beat
Habang sila’y gumagawa ng meme
Sabihin ma’ng sakim
Maiintindihan nyo rin
Na ako’y nagbibigay liwanag at hindi lagim

Kaya ako’y malaya
Kaya ako’y malaya
Kaya ako’y malaya

Kaya ako’y malaya
Kaya ako’y malaya
Kaya ako’y malaya

Sarap maging malaya
Sarap maging malaya
Sarap maging malaya

Sarap maging malaya
Sarap maging malaya
Sarap maging malaya
Yeah

Pembo stand up
Cebu city what’s up
Pasill kid is here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *