Categories
Jehramae

Lumalapit

Lumalapit lyrics by Jehramae

Bakit ba nagkagan’to?
Ang gulo-gulo ng mundo
Sa kasalanan ko
Posible pa bang mapatawad mo?

Lumalapit, lumalapit sa’yo
Sana ako’y patawarin mo
Lumalapit, lumalapit sa’yo
Pagkakataon ang kailangan ko

Bakit nagawa ko ‘to?
Sinaktan ko ang damdamin mo
Sa kamalian ko
Posible pa bang ako’y matanggap mo?

Lumalapit, lumalapit sa’yo
Sana ako’y patawarin mo
Lumalapit, lumalapit sa’yo
Pagkakataon ang kailangan ko

‘Wag hayaang hindi pakinggan
Pagkakamali’y pinagsisisihan
Kahilingan, sana’y pagbigyan
Ngayon sa’yong harapan

Lumalapit, lumalapit sa’yo
Sana ako’y patawarin mo
Lumalapit, lumalapit sa’yo
Pagkakataon ang kailangan ko

Lumalapit, lumalapit sa’yo
Sana ako’y patawarin mo
Lumalapit, lumalapit sa’yo
Pagkakataon ang kailangan ko

(Lumalapit, lumalapit sa’yo)
Sana ako’y patawarin mo
(Lumalapit, lumalapit sa’yo)
Pagkakataon ang kailangan ko
(Lumalapit, lumalapit sa’yo)
Pagkakataon
Pagkakataon ang kailangan ko
Pagkakataon
Pagkakataon ang kailangan ko

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *