Categories
Unique Salonga

Mga Katulad Mo

Mga Katulad Mo lyrics by Unique Salonga

Ikaw ay talunan, kawawang nilalang
‘Di para sa ‘yo ang katanyagan
Mga katulad mo’y kulang sa pansin
Mga katulad mo’y walang mararating

Naririnig mo ba, nadarama mo ba?
Binabalik ko lang lahat ng sinabi mo
Naririnig mo ba, nadarama mo ba?
Binabalik ko lang lahat ng sinabi mo

Katatawanan lang ang buhay mo
Bakit ka pa ba ‘sinilang sa mundo?
Mga katulad mo’y ‘di minamahal
Mga katulad mo’y ‘di nagtatagal

Naririnig mo ba, nadarama mo ba?
Binabalik ko lang lahat ng sinabi mo
Naririnig mo ba, nadarama mo ba?
Binabalik ko lang lahat ng sinabi mo

Binabalik ko lang, binabalik ko lang
Binabalik ko lang, binabalik ko lang
Binabalik ko lang, binabalik ko lang
Binabalik ko lang, binabalik ko lang

Ikaw ay talunan, kawawang nilalang (Binabalik ko lang, binabalik ko lang)
‘Di para sa ‘yo ang katanyagan (binabalik ko lang, binabalik ko lang)
Mga katulad mo’y kulang sa pansin (binabalik ko lang, binabalik ko lang)
Mga katulad mo’y walang mararating (binabalik ko lang, binabalik ko lang)

Katatawanan lang ang buhay mo (binabalik ko lang, binabalik ko lang)
Bakit ka pa ba ‘sinilang sa mundo? (Binabalik ko lang, binabalik ko lang)
Mga katulad mo’y ‘di minamahal (binabalik ko lang, binabalik ko lang)
Mga katulad mo’y ‘di nagtatagal (binabalik ko lang, binabalik ko lang)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *