Categories
Bugoy Drilon

Pananagutan

Pananagutan lyrics by Bugoy Drilon

Walang sinuman ang nabubuhay, para sa sarili lamang
Walang sinuman and namamatay, para sa sarili lamang

Tayong lahat ay may pananagutan sa isa’t isa
Tayong lahat ay tinipon ng diyos
Na kapiling nya

Sa ating pag mamahalan at panglilingkod
Kay kanino man
Tayo ay magdadala ng balita na kaligtasan

Tayong lahat ay may pananagutan sa isa’t isa
Tayong lahat ay tinipon ng diyos
Na kapiling nya

Sabay sabay mag aawitan
Ang mga bansa
Tayo tinuring na panginoon
Bilang mga anak

Tayong lahat ay may pananagutan sa isa’t isa
Tayong lahat ay tinipon ng diyos
Na kapiling nya

Tayong lahat ay may pananagutan sa isa’t isa
Tayong lahat ay tinipon ng diyos
Na kapiling nya

Tayong lahat ay tinipon ng diyos
Na kapiling nya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *