Categories
ONE CLICK STRAIGHT

Dahan-Dahan

Meron bang nakikinig? Meron ba itong silbi? Nahuhubog sa mundong walang pahinga Kahit pa anong gawin, Hindi ako mapapansin Takpan nalang ang iyong bibig Kung walang may pakialam Kawalan ng kapanatagan Kawalan ng sarili mo ‘Wag, ‘wag kang mabibigla Sa bilis ng pagbabago ng panahon Tumatakbo ang orasan Dahan-dahan lang Kilalanin ang kaluluwa Malalamang may […]