Categories
ONE CLICK STRAIGHT

Dahan-Dahan

Dahan-Dahan lyrics by ONE CLICK STRAIGHT

Meron bang nakikinig?
Meron ba itong silbi?
Nahuhubog sa mundong walang pahinga

Kahit pa anong gawin,
Hindi ako mapapansin
Takpan nalang ang iyong bibig
Kung walang may pakialam

Kawalan ng kapanatagan
Kawalan ng sarili mo

‘Wag, ‘wag kang mabibigla
Sa bilis ng pagbabago ng panahon
Tumatakbo ang orasan
Dahan-dahan lang
Kilalanin ang kaluluwa
Malalamang may sagot sa’ting tanong
Habulin at madadapa
Dahan-dahan

Meron bang nakikinig?
Meron ba itong silbi?
Napagod nang panindigan ang halagang nawala
Dahil kahit pa anong gawin
Hindi tayo mapapansin
Kung hindi ibibigay ang puso mong hinang-hina

Kawalang ng kapanatagan
Kawalan ng sarili mo

Ang salitang ‘di mabigkas
Ang bigat na ‘di kayang ng lakas
Ang simulang nagwawakas
Sinong may ari ng ating balat?
Ang salitang ‘di mabigkas
Ang bigat na ‘di kayang ng lakas
Ang simulang nagwawakas
Tayong may ari ng ating balat

‘Wag ‘wag kang mabibigla
Sa bilis ng pagbabago ng panahon
Tumatakbo ang orasan
Dahan-dahan lang (lang)
Kilalanin ang kaluluwa (kilalanin ang kaluluwa)
Malalamang may sagot sa’ting tanong
Habulin at madadapa
Dahan-dahan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *