Categories
Pappel

Taguan sa Maliwanag na Buwan

Taguan sa Maliwanag na Buwan lyrics by Pappel

Nadatnan ang kalangitan
Sumulpot na naman ang maliwanag na buwan
Maaari kaya tayong hilahin
papalapit ng puwersang ito sa isa’t isa
at magkita nang hindi inaasahan

Sana
bakit hindi ‘diba

Tila naglalaro tayo ng tagu-taguan
O ‘di kaya’y parang sumisid sa kailalimang
karagatan ng tao
Lumubog at umahon, lumilingon, nasaan
Walang kaalam-alam na
ako pala’y

At nang matagpuan
ako’y iyong hinagkan
tulad ng paghalik ng dilim ng gabi
sa maliwanag na buwan
kalakip pa ang mga tala na sumisimbulo
sa nag-aalab na nadarama,
ayoko nang kumawala

Sana
Bakit hindi ‘diba
O bakit, bakit hindi

Tila naglalaro tayo ng tagu-taguan
O ‘di kaya’y parang sumisid sa kailalimang
karagatan ng tao
Lumubog at umahon, lumilingon, nasaan
Walang kaalam-alam na
ako pala’y

Ooohh, ooohh, oooohh

‘Di ko inakala
‘di makapaniwala
na para bang ito’y isang
panaginip lang
Pasalamat kay Bathala
landas natin pinagtama
makadaupang palad,
sinta ika’y aking hinahangad

‘Di ko inakala
‘di makapaniwala
na para bang ito’y isang
panaginip lang
Pasalamat kay Bathala
landas natin pinagtama
makadaupang palad,
sinta ika’y aking hinahangad

Tila naglalaro tayo ng tagu-taguan
O ‘di kaya’y parang sumisid sa kailalimang
karagatan ng tao
Lumubog at umahon, lumilingon, nasaan? (Nasaan, nasaan?)
Walang kaalam-alam na
ako pala’y iyong
natagpuan

Ahhh, aaahh
Ooooohhhh oohhhhh

Ako pala’y natagpuan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *