Categories
Awie Cent Got Beats Gat Putch

Hindi na

Hook (Gat Putch) Kung ikaw ay di na para sakin Lalayo at di na iisipin Kung ikaw ay di na para sakin Lalayo at di na iisipin Hindi na, ipipilita pa Hindi na, ipipilita pa Verse (Awie) Pinagbigyan di nagtanda Ilang bote pa ba aking itutungga Maniwala ka lang sinong isusumpa ko Pag kinalabit meron […]