Categories
DENȲ

Gusto With Ya

I know I’m independent but I think I need ya Kayang mag-isa pero mas gusto with ya Parang mababaliw when I don’t get to see ya Sanay nang di umasa but ang gusto is ya I’m independent but I think I need ya Kayang mag-isa pero mas gusto with ya Parang mababaliw when I don’t […]