Categories
Diego on the Run Ez Mil Jae'Roze

MASKARA

mula ng tayo’y nilikha sumasablay nadarapa, dumaraan ang panahon tila hindi nagtatanda ‘kala mo’y ‘yong kaibigan salahat ng bagay naintindihan, ngunit ‘wag kang magkamali at ika’y magdaramdam ngunit ika’y magtataka sila’y perpektong bumibida, kung itaas kanilang noo akala mo’y wala nang sala laging sambit paumanhin maka ilang beses na rin ikaw parin dinidiin you gotta […]