Categories
Brownman Revival

Hitik Sa Bunga

Hitik Sa Bunga lyrics by Brownman Revival

Nakaranas ka na ba
Nakatikim ka na ba
Nakatanggap o nabigyan ng kahihiyan
Dahil sa iyong pinakikinggan
Dahil sa iyong pinanindigan
Dahil sa mahal mong kasintahan
O dahil sa iyong nakamtan

[Chorus]
Inggit sa iyong narating
Pilit kang sisirain
Dyan sila magaling
Ilalagay ka sa alanganin
Kaya mag-ingat sa mga asal talangka
Hihilahin ka nila pababa
Namamato pag ika’y hitik
Hitik sa bunga [2x]
Dapat lagi kang listo
Bantayan ang iyong puso
Sa mga pabigat sa iyong pag-akyat
Pumipigil sa iyong pag-angat hmmm

[Repeat Chorus]
Mag-ingat sa mga asal talangka
Hihilahin ka nila pababa
Namamato pag ika’y hitik
Hitik sa bunga [2x]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *