Categories
LUNA

Ako Naman

Tila naging sunod-sunuran Naging alipin sa sariling kagustuhan Patuloy na kumakapit at nag bubulag bulagan Sa pangakong binitawan na aking pinanghawakan Punan ang sariling naubos sa iba Bumangon sa pagkadapa Bigyang pagkakataon na makahinga Sabay sabihin na Ako naman. Woah Pwede bang ako naman Kahapon ay pakawalan Muling bigyang kahulugan buhay na walang patutunguhan Ako […]

Categories
LUNA

La Luna

[CLARICE] We’re ’bout to light it up! It’s LUNA. [AIYA] Ooh! Hindi alam kung bakit mmm! Laging iniisip mmm… Hindi ko kayang mag-isa [All] Dapat na kasama ka Na dapat tayong dalawa [DK] Dati-rati, hinihila mo ko pababa Bakit parang unti-unti kanang nawawala? Sino nga ba ang hindi na kayang mag isa? [All] Dapat na […]