Categories
ARDEE

OZONE (Itulak Ang Pinto)

OZONE (Itulak Ang Pinto) lyrics by ARDEE

Itulak ang pinto, papasok sa sayawan
Sa gabing ito’y may isang inaasahang
Makasayaw at makapiling hanggang kinabukasan

Mabubuo ang alaala, mapapaso ang kaluluwa
Basang basa ng pawis dahil sa arsonista kong mata
Magliliyab kapag ako’y lumapit ng tuluyan

Sunugin natin ang ating mga paa
Dagitab ng bawat padyak ay nadarama
Sunugin natin ang ating mga paa
Dagitab ng bawat padyak ay nadarama

(Hey, oh hey)
(Hey, oh woah)

Tinulak ang pinto ng ilang kaibigan
May kumalat sa loob, lahat ay nagsitakbuhan
Isang daan kaming lumalayo mula sa kamatayan

Mabubura ang alaala, mapapaso ang kaluluwa
Basang basa ng pawis ang nakita ng aking mata
Naging abo ang ating buhay at pag-ibigan

Sunog ang katawan ulo hanggang paa
Dagitab ng bawat isa ay nadarama
Sunog ang katawan, ulo hanggang paa
Dagitab ng bawat isa ay nadarama

(Hey, oh hey)
(Hey, oh woah)

Sunugin natin ang gabi
Itulak ang pinto
Itulak ang pinto

(Itulak, tulak, tulak, tulak, tulak ang pinto)
Itulak ang pinto
(Itulak, tulak, tulak, tulak, tulak ang pinto)
Itulak ang pinto
(Itulak, tulak, tulak, tulak, tulak ang pinto)
Itulak ang pinto
(Itulak, tulak, tulak, tulak, tulak ang pinto)
Itulak ang pinto
(Itulak, tulak, tulak, tulak, tulak ang pinto)
Itulak ang pinto
(Itulak, tulak, tulak, tulak, tulak ang pinto)
Itulak ang pinto

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *