Categories
EMN'98

Tumilapon, Pulutin

Tumilapon, Pulutin lyrics by EMN'98

Ay, tumilapon ang lihim sa sahig
Nang mabunggo ko ang katawan mong ligalig
Pinilit pulutin upang sana’y puluputin
Sa aking isipan
Na tunay nga ang pag-asang
Dala ng kislap ng ‘yong mga mata
Boses, yakap, at mga dahilan
Kung ba’t mabubuhay pa
Inaamin kong napatid ako’t nasubsob
Nasungalngal, lumuha
Lumilim muna sa iyong dampa
Sinara ang kurtina
Sumisid sa ‘yong laman
Upang sana’y sakupin ng ‘yong pagmamahal
Sana’y sakupin ng ‘yong pagmamahal
Hanggang kahit kailan
Kahit kailan
Kahit kailan
Kahit kailan
Hanggang kahit kailan
(Na tunay nga ang pag-asang
Dala ng kislap ng ‘yong mga mata
Boses, yakap, at mga dahilan
Kung ba’t mabubuhay pa)

Kahit kailan
Kahit kailan
Hanggang kahit kailan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *