Categories
Plethora

Sigaw ng Puso by Kuya Daniel Razon

Sigaw ng Puso by Kuya Daniel Razon lyrics by Plethora

Hipuin Mo, Panginoon
ang puso kong nagdaramdam
Ikaw Ama ang may alam
kung ako ma’y nasasaktan
Sa gitna ng mga luha
at hirap ng kalooban
Pagasa ko at tiwala,
Ika’y Dios na mapagmahal

Alaala sa tuwina
ang alam Mo’y ‘di ko alam
Ang isip Mo ay mas higit
kaysa aking kaisipan
Ang nakikita Mo’y
di ko nababanaagan
At ikaw ang may hawak ng buhay at kalakasan

Sinisigaw ng puso ko purihin Ka, aming Ama
Sa Iyo ako nanghahawak sa hirap man o ginhawa
Tulungan Mo lamang ako
lahat aking mababata
Mananatiling lingkod Mo
hanggang sa walang hangga

Hiling ko lang Panginoon, h’wag Mo akong iiwanan
Dahil ‘di ko makakaya kung ako ay magisa lamang
Ang awa Mo, aking Ama, ang higit kong kailangan
Upang ako ay mahango sa labis na kalungkutan

Sinisigaw ng puso ko purihin Ka, aming Ama
Sa Iyo ako nanghahawak sa hirap man o ginhawa
Tulungan Mo lamang ako
lahat aking mababata
Mananatiling lingkod Mo
hanggang sa walang hangga

Sinisigaw ng puso ko purihin Ka, aming Ama
Sa Iyo ako nanghahawak sa hirap man o ginhawa
Tulungan Mo lamang ako
lahat aking mababata
Mananatiling lingkod Mo
hanggang sa walang hangga

Mananatiling lingkod Mo
hanggang sa walang hangga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *