Categories
Ben&Ben Munimuni

Sugat

Sugat lyrics by Ben&Ben, Munimuni

Kung ayaw mong balikan
Ang iyong mga nakaraan
Paano ka lalayo
Paano ka tutungo sa paglaya ng iyong puso

Kung ayaw mong pakawalan
Ang galit na nasimulan
Paano ka tatayo
Paanong bigat maglalaho may paglaya sa pagsukob

Pahilumin mga sugat
Di ikaw ang iyong nakaraan
Pahilumin mga sugat
Malayo pa ang iyong patutunguhan

Kung ayaw mong simulan
Patawarin ang nakaraan
Paano ka lalayo
Paano ka tatayo
Ang paglaya ay naghihintay sa yo

Pahilumin mga sugat
Di ikaw ang iyong nakaraan
Pahilumin mga sugat
Malayo pa ang iyong patutunguhan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *