Categories
Bandang Lapis

Pagbilang Ng Tatlo

Huling bigkas ng iyong mga sinabi Ang sabi mo ayaw mo na at tama na Wala akong magagawa kundi lumuha At tanggapin ag lahat ng katotohanan na wala ka na Isisigaw ko na lang sa langit Iiyak ko na lang sa tanawin At pagkabilang kong tatlo Kakalimutan na kita Kailangan ko nang tanggapin ang lahat […]

Categories
Bandang Lapis

Ayaw

Hindi ako asong sunod-sunuran Panay lamang oo Anong tingin mo sa sarili mo Hindi ako papel na blangko Sulat-sulatan kung kailan mo gusto Anong tingin mo sa sarili mo ‘Di lahat ng gusto dapat masunod ‘Di lahat ng hiling dapat matupad mo At natalo ako sa kanyang lakas Matagal kong kapit sa sarili ay pumipigtas […]

Categories
Bandang Lapis Syd Hartha

Pag-Asa

Pagod ka na ba sa araw-araw? Na paulit-ulit Liwanag tila ‘di na matanaw Kung kailangan mo munang huminga Walang mali kung isasantabi na muna Bitawan nang malinawan Kaya halika na’t kumapit ka Sama-sama nating harapin Tatawanan na lang natin Ang problemang dumarating Kalimutan na lang natin Ang nakaraang kay sakit Darating din ang umagang Magbibigay […]