Categories
Awi Columna CLR Yow

Himagsikan

Himagsikan lyrics by Awi Columna, CLR, Yow

Woah

Lupa kong sinilangan
Bakas ang dugo sa ilalim
Ng ‘yong lalakaran
Inalay ng tunay, para sa kalayaan

‘Di masasayang ang mga nasawi
Kung kalat ng kasaysayan ng mga nagwagi
Ingatan ang yaman at ipagmalaki
Matibay nating kultura ang magiging sukli

Luha ng nakaraan
Bayaning nalimutan
Inalay ang buhay sa kalayaan

Diwa ko ay buksan
O, Diyos ko ako’y ingatan
Tanikala’y puputulin
Ang digmaa’y wawakasan
Hawak ko sa aking kamay
Ang pag-asang inaasam
Mula sa himagsikan ng puso at isipan

May natitira pa ba?
Kung ganun ako ay sasalakay pa
Kahit wala ng kadamay at nag-iisa
‘Di na mangangamba o mangangapa
Sisindihan ko na ang mitsa ng bomba
Hala sige dumapa ka
Humana
Pwedeng tumakbo pero mag-ingat
Dahil baka madapa ka
Magalit ka sa beat
Bawat sambit ko’y para kang kinulata, yeah

Diwa ko ay buksan
O, Diyos ko ako’y ingatan
Tanikala’y puputulin
Ang digmaa’y wawakasan
Hawak ko sa aking kamay
Ang pag-asang inaasam
Mula sa himagsikan ng puso at isipan

Muling balikan!
Himagsikan! Ah, aha
Walang boses ang batas
‘Pag sumigaw ang himagsikan
Kahit sugat ay bakas
Mapupuruhan ang kalaban

Walang boses ang batas
‘Pag sumigaw ang himagsikan
Kahit sugat ay bakas
Mapupuruhan ang kalaban

‘Di masasayang ang mga nasawi
Kung kalat ng kasaysayan ng mga nagwagi
Ingatan ang yaman at ipagmalaki
Matibay nating kultura ang magiging sukli, yeah

‘Di masasayang ang mga nasawi (muling balikan)
Kung kalat ng kasaysayan ng mga nagwagi (himagsikan)
Ingatan ang yaman at ipagmalaki (muling balikan)
Matibay nating kultura ang magiging sukli (himagsik)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *