Categories
Ebe Dancel

Manatili

Manatili lyrics by Ebe Dancel

Manatili ka sana sa king tabi
Hindi tiyak ang gabi hiling ko
Hawakan mo ang aking kamay
Hangad ko ang iyong gabay
Dasal ko ay

Manatili sana ay laging naryan ka
Kung madapa, mawala, maligaw
Ikaw ang aking ilaw
Hangad ko ang iyong gabay
Dasal ko ay

Yakapin mo ako sa gitna ng gulo
Bigyan ng pahinga ang pagod na puso
Hilumin ang sugat
Ang nasasadlak iyong iangat
Dalangin ko’y

Manatili ka sana sa king tabi
Kung ako’y magkamali
Wag sukuan hanggat ito’y maitama
Hangad ko ang iyong gabay
Dasal ko ay

Yakapin mo ako sa gitna ng gulo
Bigyan ng pahinga ang pagod na puso
Hilumin ang sugat
Ang nasasadlak iyong iangat
Dalangin ko’y, dalangin ko’y

Manatili ka sana sa king tabi
Sa panahon ng kadiliman
Wag mo muna sana kong iwan
Hangad ko ang iyong gabay

Sana ika’y manatili
Manatili

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *