Categories
MNL48

River

River lyrics by MNL48

Sumulong paharap (got it)
Huwag kang hihinto (got it)
Lugar kung saan sumisikat ang araw
Maglakad sa landas ng pag-asa

Pagharang sa landas, river, river, river
Ang landasin ng river
Tadhana ng river, river, river
Mapanubok na

‘Wag ka na mag-alinlangan
Ipakita ang lakas ng loob
‘Wag mag-alangan at ngayon na
Halika at sumulong (believe yourself)

Sulong, sulong, diretsong pasulong
Tawirin ang ilog, ho, ho, ho, ho

Ang pangarap kam’kailan, malayo man kung tignan
Tila parang halos din ‘di ko maabot
Bato sa iyong paanan, pumili ka ng isa
Itapon gamit ang buong lakas mo

At sa harap ng iyong mga mata
Ilog na umaagos, malawak na ilog
Kahit madilim, malalim, kahit malakas ang agos
‘Di kailangang matakot kahit pa mahiwalay
Mayro’ng pampang na nakaabang
Mas pagtiwalaan ang sarili mo

At sa kadiliman, tutukan ang landas
‘Wag kang lilingon, ho, ho, ho, ho

Sa ‘yong pag-abot ng tulong, nando’n ang ating bukas
‘Wag susuko sa bagay na ‘di pa kaya
Ang batong iyong itinapon, pangarap ay matutupad
At hindi kailanman na mabibigo

Sa loob ng iyong puso ay may umaagos na ilog
Maraming pagsubok
‘Di man umayon sa plano, minsan halos pang malunod
Tatayo at muling susubok, ‘wag na ‘wag kang susuko
Mayro’ng pampang na nakaabang
Balang araw ay iyong mararating
Get over it, river

‘Wag magbigay ng maraming dahilan
(Ah-ah-ah-ah) ‘Di malalaman kung ‘di susubukan
(Ah-ah-ah-ah) Tanging pagsulong ang tamang landas
Lagi, lagi, lagi, tuloy lang sa paglakad sa piniling landas

At sa harap ng iyong mga mata
Ilog na umaagos, malawak na ilog
Kahit madilim, malalim, kahit malakas ang agos
‘Di kailangang matakot kahit pa mahiwalay
Mayro’ng pampang na nakaabang
Mas pagtiwalaan ang sarili mo

At sa loob ng iyong puso (may umaagos na ilog)
Ilog ng pagsisikap at luha
Kahit ikaw ma’y mabigo, matangay man ng agos ng ilog
Mag-uumpisa sa simula, itigil ang pagdaing
Kumapit sa iyong pangarap
Hanggang sa matupad ang iyong hangarin
Tawirin ang ilog, you can do it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *